Sức mạnh siêu tiêm kích Su T-50 sắp trang bị

Máy bay tiêm kích Su T-50 là chiến đấu cơ thế hệ thứ 5 hiện đại nhất của lực lượng Không quân Nga.

Sức mạnh siêu tiêm kích Su T-50 sắp trang bị

Shares

Shares

23 queries in 1.301 seconds.