Sức mạnh quân sự của Cuba

Dù ngân sách có phần khó khăn nhưng Quân đội Cuba vẫn là lực lượng mạnh mẽ ở vùng Caribbean, được trang bị hệ thống vũ khí tương đối hiện đại.

Sức mạnh quân sự của Cuba

Shares

Shares

49 queries in 3.434 seconds.