Sức mạnh khủng khiếp của khu trục hạm USS Curtis Wilbur Mỹ

Khu trục hạm USS Curtis Wilbur (DDG-54) có thể mang tới 90 tên lửa tấn công mặt đất Tomahawk với sức hủy diệt khủng khiếp.

Sức mạnh khủng khiếp của khu trục hạm USS Curtis Wilbur Mỹ

Shares

Shares

24 queries in 1.758 seconds.