Sự sáng tạo của người Việt Nam là không giới hạn, việc giết con rắn hổ mang đã nói lên điều đó

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

28 queries in 1.925 seconds.