Sự kiên trì của anh ấy đã được đền đáp khi đào sâu vào trong hang – kết quả đáng mong đợi

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

28 queries in 3.093 seconds.