Sự khác biệt giữa đẹp trai và xấu trai. Không ngờ anh ấy chơi lầy đến vậy.

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.