Street style đẹp như sàn catwalk của biên tập viên thời trang Thanh Trúc

Street style đẹp như sàn catwalk của biên tập viên thời trang Thanh Trúc

Shares

ThanhTruc.jpg
ThanhTruc1.jpg
ThanhTruc3.jpg
ThanhTruc4.jpg
ThanhTruc5.jpg
ThanhTruc6.jpg
ThanhTruc7.jpg
ThanhTruc8.jpg
ThanhTruc9.jpg
ThanhTruc10.jpg

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.