Sputnik: Việt Nam hiện đại hóa toàn bộ máy bay An-2?

Theo Sputnik, Việt Nam đang tiến hành đàm phán với Viện SibNIA (Nga) để hiện đại hóa toàn bộ các máy bay vận tải An-2 được Liên Xô cung cấp.

Sputnik: Việt Nam hiện đại hóa toàn bộ máy bay An-2?

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

39 queries in 2.390 seconds.