Soi “thanh đoản kiếm” trên các máy bay chiến đấu Mỹ

Pháo “hỏa thần” M61 20mm là “thanh đoản kiếm” chuyên trị mục tiêu ở cự ly gần, chúng được trang bị cho hầu hết các máy bay chiến đấu Mỹ.

Soi “thanh đoản kiếm” trên các máy bay chiến đấu Mỹ

Shares

Shares

50 queries in 3.253 seconds.