Soi tên lửa phòng không KN-06 Triều Tiên gây kinh ngạc

Tên lửa phòng không KN-06 Triều Tiên mới bắn thử khiến các thế giới kinh ngạc được cho là sao chép mẫu S-300 của Nga.

Soi tên lửa phòng không KN-06 Triều Tiên gây kinh ngạc

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.