Soi siêu pháo tự hành Đức bán cho nước Liên Xô cũ

Siêu pháo tự hành PzH 2000 có sức tấn công chính xác đến rợn người đã được Đức chuyển cho Lithuania – nước Liên Xô (cũ).

Soi siêu pháo tự hành Đức bán cho nước Liên Xô cũ

Shares

Shares

46 queries in 2.715 seconds.