Soi nội thất xe tăng T-72 Việt Nam từng muốn mua

Năm 2005, Việt Nam đã từng có ý định mua 150 xe tăng T-72 do Liên Xô thiết kế, sản xuất từ Ba Lan.

Soi nội thất xe tăng T-72 Việt Nam từng muốn mua

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.