Soi máy bay cường kích số 1 của chủ nhà Olympic 2016

Máy bay cường kích AMX là một trong ba chiến đấu cơ chủ lực và là máy bay tấn công mặt đất số 1 của Brazil - nước chủ nhà Olympic 2016.

Soi máy bay cường kích số 1 của chủ nhà Olympic 2016

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.