Soi “mắt” họ tên lửa không đối không AIM-9 của Mỹ

Mặc dù các đời tên lửa không đối không AIM-9 đều dùng đầu tự dẫn hồng ngoại, tuy nhiên giữa các phiên bản khi mổ xẻ lại có sự khác nhau rõ rệt.

Soi “mắt” họ tên lửa không đối không AIM-9 của Mỹ

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

41 queries in 2.700 seconds.