Soi “mắt” họ tên lửa không đối không AIM-9 của Mỹ

Mặc dù các đời tên lửa không đối không AIM-9 đều dùng đầu tự dẫn hồng ngoại, tuy nhiên giữa các phiên bản khi mổ xẻ lại có sự khác nhau rõ rệt.

Soi “mắt” họ tên lửa không đối không AIM-9 của Mỹ

Shares

Shares

46 queries in 2.686 seconds.