Soi chi tiết tiêm kích F-14 Mỹ từng điều tới Việt Nam

Tiêm kích hạm F-14 Tomcat là một trong những chiến đấu cơ thành công nhất của Hải quân Mỹ, phục vụ từ năm 1972-2006.

Soi chi tiết tiêm kích F-14 Mỹ từng điều tới Việt Nam

Shares

Shares

22 queries in 1.275 seconds.