Sock cảnh các ông bố để con trẻ tùy tiện lái ô tô trên đường quốc lộ.

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

29 queries in 2.107 seconds.