Sợ Trung Quốc, Phillipines khuyên ngư dân tránh bãi cạn Scarborough

Shares

Theo VOA Tiếng Việt

Shares

18 queries in 1.640 seconds.