Số tiền đầu tư phát triển 5 năm tới chiếm 31% GDP

Số tiền đầu tư phát triển 5 năm tới chiếm 31% GDP

Shares

Chiếc xe giải thưởng cho khách hàng tại một trung tâm thương mại ở Hà Nội hôm 17/8/2013

Hơn 10,506 ngàn tỉ đồng là tổng vốn dự kiến đầu tư phát triển xã hội VN trong giai đoạn 5 năm 2016-2020, chiếm khoảng 31% GDP.

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh cho biết báo cáo tổng số đầu tư xã hội giai đoạn 5 năm qua, 2011-2015 đạt 5617 ngàn tỉ đồng, chiếm 31,2% GDP, thấp hơn theo dự kiến vào khỏang 33,5 đến 35%.

Theo ông Bùi Quang Vinh, nguyên nhân tăng chậm và giảm mạnh do suy giảm kinh tế, siết chặt đầu tư công và vốn của các thành phần kinh tế khác cũng giảm theo.

Trong giai đoạn 5 năm tới, ngân sách nhà nước đáp ứng khỏang 30% tổng vố đầu tư phát triển xã hội. Dự kiến nguồn ngân sách đầu tư công tập trung vào các dự án về kết cấu hạ tầng. Bên cạnh đó, Bộ Kế hoạch và

Đầu tư còn ưu tiên trả nợ nguồn ngân sách trung ương tính đến hết năm 2014 với tổng số nợ lên đến gần 20 ngàn tỉ đồng.

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.