Sợ quá sợ quá! hy vọng là đi ngoài đường không gặp tương tự

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.