Số lượng đồng euro giả tăng trong nửa năm 2015

Số lượng đồng euro giả tăng trong nửa năm 2015

Shares

Tiền giả mệnh giá 50 và 100 euro.

Theo nghiên cứu của Ngân hàng Trung ương châu Âu (BCE) công bố ngày 17/07/2015, số lượng giấy bạc euro giả trong nửa năm 2015 đã tăng 37% so với cùng kỳ năm ngoái.

Nghiên cứu nói trên cho thấy trong 6 tháng đầu năm 2015, khoảng 454.000 tờ giấy bạc euro giả đã bị tịch thu và tiêu hủy, so với 507.000 giấy bạc giả trong sáu tháng cuối năm 2014 và 331.000 đầu năm 2014.

Từ năm 2012, số lượng giấy bạc giả bị tịch thu mỗi năm tăng liên tục, từ 531.000 tờ vào cuối năm 2012, lên đến 670.000 năm 2013 và 838.000 năm 2014.

Tuy nhiên, theo Ngân hàng Trung ương châu Âu, số lượng tiền giả còn rất thấp so với mức tăng của số giấy bạc thật được đưa ra lưu hành. Số giấy bạc đang lưu hành lên tới hơn 17 tỉ euro trong 6 tháng đầu năm 2015.

Những giấy bạc mệnh giá 20 và 50 euro vẫn bị làm giả nhiều nhất, chiếm khoảng 55% và 31%, sau đó đến giấy bạc 100 euro, chiếm 8,5%.

Đa số giấy bạc giả bị phát hiện tại các nước sử dụng đồng euro, 1,6% trong các nước Liên hiệp châu Âu không là thành viên của khối euro, và 0,5% ngoài Liên hiệp châu Âu.

Để ngăn chặn việc làm giả, Ngân hàng Trung ương châu Âu khi phát hành giấy bạc 20 euro mới ngày 25/11 sẽ tăng cưòng khả năng chống làm giả của tờ giấy bạc này

:I:

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.