Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp ở Mỹ thấp nhất trong 4 thập niên

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.