Singapore thông qua luật hạn chế bán thuốc lá

Singapore thông qua luật hạn chế bán thuốc lá

Các sản phẩm bị Singapore hạn chế bao gồm thuốc lá, xì gà, và “ang hoon” tức là lá cây thuốc lá.

Các nhà lập pháp ở Singapore đã thông qua các luật hạn chế nghiêm nhặt việc mua bán thuốc lá nhằm giảm thiểu tỷ lệ người hút thuốc.

Bắt đầu từ năm 2017, các chủ tiệm bị cấm trưng bày các sản phẩm thuốc lá, mục đích là để tránh những vụ mua thuốc lá không có chủ ý, đặc biệt nơi những người trẻ tuổi. Các sản phẩm bao gồm thuốc lá, xì gà, và “ang hoon” tức là lá cây thuốc lá.

Bộ trưởng Y tế Amy Khor hôm 14/3 nói với các nhà lập pháp rằng các cửa hàng chuyên bán các sản phẩm thuốc lá sẽ được miễn trừ, với điều kiện là không thể thấy các sản phẩm này từ bên ngoài cửa tiệm.

Một số nhà lập pháp còn kêu gọi nên có những biện pháp nghiêm nhặt hơn nữa để giảm thiểu tỷ lệ hút thuốc tại Singapore. Trong các biện pháp này có nâng cao tuổi hợp pháp tối thiểu để mua thuốc lá từ 18 lên 21, và tăng con số những khu vực dành riêng cho người hút thuốc.

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

24 queries in 2.103 seconds.