Siêu tăng Đức Leopard 2A7+ lần đầu tiên tới đất Trung Đông

31 xe tăng Leopard 2A7+ đã được KMW bàn giao cho Quân đội Qatar, đáng chú ý đây là lần đầu tiên dòng tăng Leopard 2 được một quốc gia Trung Đông mua.

Siêu tăng Đức Leopard 2A7+ lần đầu tiên tới đất Trung Đông

Shares

Shares

22 queries in 2.018 seconds.