Sẽ có làn sóng nông dân nổi dậy nếu không tháo ngòi nổ Đồng Tâm

Theo VOA Tiếng Việt

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

19 queries in 1.703 seconds.