Schannel – 20 năm ở Việt Nam, LG đã làm được những gì?

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

22 queries in 1.709 seconds.