Say rượu phiên bản lỗi. Không cười không làm người )))))))))))))))

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.