Sau một trận mưa lớn thì bao nhiêu điều được vỡ lẽ

Sau một trận mưa lớn thì bao nhiêu điều được vỡ lẽ

1 3

Cây được trồng thế này!

2

Cột điện thì không thấy lõi thép

Ảnh FB

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

41 queries in 2.828 seconds.