“Sát thủ diệt hạm” trên tàu LCS Mỹ khiến Trung Quốc khiếp sợ?

Việc nâng cấp các tàu chiến LCS với hệ thống tên lửa chống hạm tiên tiến NSM sẽ làm thay đổi hoàn toàn khả năng tác chiến của LCS.

“Sát thủ diệt hạm” trên tàu LCS Mỹ khiến Trung Quốc khiếp sợ?

Shares

Shares

25 queries in 2.259 seconds.