Sáng sớm không có chỗ nào, vào quán nét QUẨY chơi =))

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.