‘Sang ngang’ với Trung Quốc, Cambodia và Lào bị chỉ trích

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.