Săn vịt trời bằng súng săn hiệu quả nhất. Bách phát bách trúng.

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

39 queries in 2.343 seconds.