Săn vịt trời bằng súng săn hiệu quả nhất. Bách phát bách trúng.

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

27 queries in 1.894 seconds.