Sản phẩm gây họa chết người, giám đốc xin lỗi, bị tát tai

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

28 queries in 1.916 seconds.