Sản lượng dầu Nigeria giảm 40% ở miền Nam đầy biến động

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

25 queries in 1.810 seconds.