Sách 600 tuổi xác nhận chủ quyền Trung Quốc ở Biển Đông?

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

18 queries in 1.626 seconds.