Rụng tim chứng kiến cảnh tượng này trên sông…Xem mà nghẹn ngào…

Shares

Theo Youtube

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.