Rung chuyển bờ biển Quân đội Mỹ – Hàn tập trận đổ bộ

Cảnh hàng dài xe lội nước xả khói, bắn pháo phi vào bờ biển là một những hình ảnh gây ấn tượng lớn trong cuộc tập trận của Quân đội Mỹ-Hàn.

Rung chuyển bờ biển Quân đội Mỹ – Hàn tập trận đổ bộ

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.