Rợn người cảnh huấn luyện lính thủy đánh bộ Mỹ

Vùi mình dưới băng hay nhảy xuống nước khi cả tay lẫn chân bị trói đều là những bài huấn luyện thông thường đối với một lính thủy đánh bộ Mỹ.

Rợn người cảnh huấn luyện lính thủy đánh bộ Mỹ

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

37 queries in 6.147 seconds.