Rơi ví, phiên bản Việt Nam Thiệt là không thể tin được ý thức người Việt Nam lại thế này

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.