Rap News 34: Lo ngại Biển Đông và cuộc phân thân của ông Miura

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.