Rắn leo cây cau như người…Rắn thành tinh cmnr…Thánh Rắn

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.