Rắn hổ mang phải khóc thét khi đối đầu với cả đàn chó dữ

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

30 queries in 2.015 seconds.