Quốc lộ 2,000 tỷ mới sử dụng đã lún nham nhở

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

46 queries in 2.838 seconds.