Quốc hội sẽ đổi mới, sẽ gần dân hơn?

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

26 queries in 1.822 seconds.