Quốc hội Mỹ yêu cầu TT Obama đặt vấn đề nhân quyền khi thăm Việt Nam

Shares

Shares

20 queries in 1.532 seconds.