Quốc hội Mỹ yêu cầu TT Obama đặt vấn đề nhân quyền khi thăm Việt Nam

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.