Quốc hội khóa XIV chỉ còn 97 đại biểu chính thức !

Quốc hội khóa XIV chỉ còn 97 đại biểu chính thức !

Shares

Bầu cử Quốc hội khóa XIV đã xong, kỳ họp Quốc hội lần thứ nhất đã kết thúc, công tác thẩm tra và xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội cũng đã hoàn thành trong kỳ họp Quốc hội khóa đầu tiên.

Sau gần 3 tháng bầu cử, vậy kết quả chính thức thì Quốc hội khóa XIV còn mấy người ?

Để xem danh sách chính thức đại biểu Quốc hội khóa XIV vào trang webquochoi.vn

Thông tin chính thức từ website Cổng thông tin điện tử Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, công bố: danh sách chính thức số Đại biểu Quốc hội khóa XIV là 97 người; xem ảnh chụp màn hình trang cuối cùng của danh sách Đại biểu Quốc hội khóa XIV vào sáng ngày 15/8/2016.

(Trong khi đó, tra cứu danh sách số Đại biểu Quốc hội khóa XIII là 499 người, khóa XII là 493 người).

Vậy là sau khi công bố kết quả bầu cử, sau khi thẩm tra và xác nhận tư cách đại biểu và sau khi kỳ họp Quốc hội lần thứ nhất họp xong, thì:Quốc hội khóa XIV chính thức có 97 đại biểu.

Đại biểu Quốc hội giảm đi, nhiều người mừng, vì: ít người hơn, nhân dân ít tốn kém hơn; ít người hơn, dễ đồng thuận hơn; ít người hơn, đảng dễ lãnh đạo hơn; hy vọng ít người hơn sẽ có chất lượng cao hơn.

Đỗ Thành Nhân (VNTB)

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.