Quốc hội dân chủ Myanmar họp phiên đầu tiên, bắt đầu kỷ nguyên mới

Shares

Theo VOA Tiếng Việt

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.