Quang Trung – Nguyễn Huệ là hai bố con Trách nhiệm thuộc về ai đây ?

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.