Quân phát xít Đức đã xâm lược Liên Xô thế nào?

Ngày 22/6/1941 phát xít Đức bất ngờ mở chiến dịch Barbarossa, huy động khoảng 4,5 triệu quân tấn công Liên Xô dọc theo gần 2.900km biên giới.

Quân phát xít Đức đã xâm lược Liên Xô thế nào?

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.