Quần ơi sao mày lại ướt ngay lúc này! Chú hề dễ thương mà

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.