Quan chức Trung Quốc nói gì với Bộ trưởng Quốc phòng VN?

Shares

Theo VOA Tiếng Việt

Shares

23 queries in 1.745 seconds.